Naša škola je členom aliancie od februára 2008

prof.Milan Lapin - Klimatická zmena

RNDr.Pavel Šťastný, CSc.(SHMÚ)Klimatické zmeny vo svete

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu - Klimatické zmeny

       V spolupráci so súkromným sektorom prebieha na našej škole už niekoľko rokov zber použitých bateriek. Študenti a zamestnanci môžu odovzdať baterky na dolnej vrátnici..

         Skúsenosti so zberom odpadov na Slovensku, ale aj v iných krajinách potvrdzujú, že práve deti a mladí ľudia s vysokou mierou spotreby prenosných batérií a akumulátorov majú veľký záujem zbierať použité prenosné batérie. Prostredníctvom ich zapojenia do vzdelávacích programov, výrazne prispievajú k zlepšeniu situácie v odpadovom hospodárstve v kategórii použitých prenosných článkov a batérií, teda majú výrazný podiel na zlepšení úrovne životného prostredia.

     Cieľom projektu je upozorniť na dôležitosť zberu, separácie a zhodnotenia použitých prenosných bateriek a akumulátorov z komunálneho odpadu. Správnou separáciou je možné znížiť ich výskyt v komunálnom odpade, čím sa zníži aj riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia človeka. 

Info leták k zberu baterii

Info leták k zberu baterii

baterky2.jpg
baterky1.jpg
Stránka prezentuje školu v rámci Klimatickej aliancie, aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one