Naša škola je členom aliancie od februára 2008

prof.Milan Lapin - Klimatická zmena

RNDr.Pavel Šťastný, CSc.(SHMÚ)Klimatické zmeny vo svete

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu - Klimatické zmeny

Na našej škole sme komplexne riešili problematiku separácie odpadu. Triedenie jednotlivých druhov odpadu  prebieha nasledovne:

Papier modré zberné nádoby (27 litrové) sú umiestnené v každej triede, menšie zberné nádoby (12 litrové) sú umiestnené v odborných učebniach a kabinetoch.

Plasty žlté veľkoobjemové nádoby (120 litrové) so špeciálne upraveným otvorom sú umiestnené na prízemí, 1.,2.,3.poschodí, dve nádoby v prístavbe.

Sklo zelená veľkoobjemová nádoba (120 litrová) je umiestnená pri dolnej vrátnici.

Tetrapakové obaly - červená veľkoobjemová nádoba (120 litrová) je umiestnená pri dolnej vrátnici.

Kovové obaly - čierna veľkoobjemová nádoba (120 litrová) je umiestnená pri dolnej vrátnici.           

Na nádobách je textové označenie druhu odpadu, na nalepenom letáku sú vypísané príslušné druhy odpadu, ktoré do nádoby patria, ale tiež také odpady, ktoré do nádoby nepatria.

Zberné nádoby na sklo, plasty, kovy a tetrapaky

Zberné nádoby na sklo, plasty, kovy a tetrapaky

Zberné nádoby na papier 27 l v triedach

Zberné nádoby na papier 27 l v triedach

Zberné nádoby na papier 12 l v kabinetoch a učebniach

Zberné nádoby na papier 12 l v kabinetoch a učebniach

V triedach sú  na stene pripevnené farebné informačné plagátiky, ktoré obsahujú:

* všetky informácie o tom, kde každý typ odpadu patrí, farebné označenie informácií  zodpovedá farbe zberných nádob, umiestnenie zberných nádob v budove školy,

* logo Klimatickej aliancie, v ktorej sa členstvom škola zaviazala k triedeniu odpadu a jeho propagácii,

* logo FOND NIL – projekt, z ktorého bol financovaný nákup zberných nádob a výroba propagačných materiálov,

* logo Gymnázium Myjava.

nástenka.JPG
Čo kde patrí

Čo kde patrí

Prehľad aktivít tried Gymnázia.doc  23.04kB

Od 30.11.2009 do 6.12.2009 sa naša učitelia a študenti našej školy zapojili do celoslovenského týždňa aktivít za menej odpadov. Otvorením súboru zobrazíte prehľad aktivít v jednotlivých triedach.

Stránka prezentuje školu v rámci Klimatickej aliancie, aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one