Naša škola je členom aliancie od februára 2008

prof.Milan Lapin - Klimatická zmena

RNDr.Pavel Šťastný, CSc.(SHMÚ)Klimatické zmeny vo svete

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu - Klimatické zmeny

Škola okrem exkurzii organizuje aj tematicky zamerané vychádzky do rôznych objektov v meste Myjava, napr. do čističky odpadových vôd, meterologickej stanice a pod.

V úvode školského roka 2011/2012 sme s našimi sekundanmi navštívili Centrum voľného času v Myjave. Po privítaní pánom riaditeľom Mgr. Máriom Dugom, sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti, v ktorej nás už čakali exotické zvieratká. Náš žiak Robko Fritz nás oboznámil s chovom týchto krásnych zvierat a možnosti navštevovať chovateľský krúžok.
cvc1.jpg
cvc2.jpg
cvc3.jpg

K príležitosti Dňa vody  navštívime každoročne v rámci vyučovania geografie a počas účelových cvičení Čističku odpadových vôd v Myjave (m.č. Turá Lúka). Pracovníci počas odborného výkladu oboznámia žiakov so spôsobmi úpravy odpadových vôd pred ich vypustením do rieky Myjava.

čistička2.jpg
čistička1.jpg
čistička3.jpg
Stránka prezentuje školu v rámci Klimatickej aliancie, aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one