Naša škola je členom aliancie od februára 2008

prof.Milan Lapin - Klimatická zmena

RNDr.Pavel Šťastný, CSc.(SHMÚ)Klimatické zmeny vo svete

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu - Klimatické zmeny

V predchádzajúcich školských rokoch sa na našom gymnáziu uskutočnili zaujímavé semináre pre učiteľov základných a  stredných  škôl, zamerané na prehĺbenie environmentálnych vedomostí. Lektorom týchto seminárov bol Mgr. Rudolf PadoObčianskeho združenia Tatry.

Dňa 22.4.2009 sme privítali  učiteľov základných a stredných škôl a vybraných žiakov, ktorí prejavili predtým záujem o prírodu riešením predmetových olympiád, na odbornom seminári "Krajina pre ľudí - ľudia pre krajinu". Podujatie bolo zamerané na prezentáciu  informácii k témam: Skládka TKO, Nelegálne skládky odpadov , Neseparujte sa! Separujte s nami, Mýty o separovanom zbere, Ekologické poľnohospodárstvo – BIO – NEBIO.  Všetci účastníci obdržali metodické materiály k téme seminára.

seminar1.jpg
seminar5.jpg
seminar2.jpg

Seminár, ktorý sme usporiadali dňa 6.12.2007, niesol názov "Klíma nás spája". Zúčastnili sa ho učitelia z rôznych škôl z okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica a Piešťany. Lektor Mgr.R.Pado nám priblížil problematiku globálnych klimatických zmien, poskytol informácie o združení Klimatická aliancia a o možnosti zapojenia sa škôl či samospráv (najmä v oblasti energie, odpadov a rôznych aktivít v miestnej komunite). Po seminári sa naša škola zapojila do aktivít v Klimatickej aliancii.

Dňa 16.2.2006 sme privítali 22 učiteľov základných a stredných škôl a 18 vybraných žiakov, ktorí prejavili predtým záujem o prírodu riešením predmetových olympiád, na odbornom seminári "Rieka ako živý organizmus". Podujatie bolo zamerané na prezentáciu základných informácii o rieke, mapovaní divokých skládok, inváznych rastlín, brehových porastov a aktivity v prospech povodia. Nevyhli sme sa ani téme povodní, ktoré ohrozujú majetok a život ľudí v našom okolí. Všetci účastníci obdržali metodický materiál (metodické listy a pracovné texty) k téme seminára.

 Seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 29.9.2005, bol zameraný na prezentáciu základných informácii o lese, jeho vývoji, úlohe mŕtveho dreva v ňom. Účastníci sa dozvedeli o spôsoboch riešenia podobných udalostí ako kalamita v Tatrách v zahraničí a o aktivitách na záchranu prirodzených lesov. Podujatia sa zúčastnilo 22 učiteľov z nášho regiónu, ktorí si okrem nových poznatkov odniesli aj edukačný CD-ROM s problematikou lesa. Na záver boli vyžrebovaní traja účastníci, ktorí obdržali publikáciu pre základné a stredné školy "Svet lesov".

 

Stránka prezentuje školu v rámci Klimatickej aliancie, aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one