Naša škola je členom aliancie od februára 2008

prof.Milan Lapin - Klimatická zmena

RNDr.Pavel Šťastný, CSc.(SHMÚ)Klimatické zmeny vo svete

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu - Klimatické zmeny

V rámci projektu Klimatické zmeny realizovaného v spolupráci s Mladou charitou študenti sexty vysadili v areáli školy sadenice slnečníc.
Slnecnica1.jpg
Slnecnica2.jpg
Slnecnica3.jpg
Slnecnica4.jpg
Slnecnica5.jpg
Slnecnica6.jpg
Slnecnica7.jpg

         Medzinárodný deň detí sa na Gymnáziu v Myjave niesol v znamení cestovania. Konal sa tu cestovný veľtrh. Žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty sa premenili na odborníkov v cestovnom ruchu. Vytvorili cestovné kancelárie, ktoré ponúkali zájazdy do štátov Ázie, Ameriky, Afriky. Takisto sme mohli s nimi navštíviť savany, dažďové lesy, púšte, vysoké pohoria, subtropické krajiny. Niektoré cestovné kancelárie ponúkali výlety aj do európskych a slovenských miest. Žiaci vytvorili veľmi zaujímavé prezentácie, plagáty, postery...Mohli sme tu stretnúť aj Mexičanov, Číňanov, moslimov...Takisto sme mohli v niektorých cestovných kanceláriách ochutnať aj originálne jedlá z Mexika, Číny, Iraku a z Karibskej oblasti. Verím, že žiakom sa cestovný veľtrh páčil, a že prežili príjemné dopoludnie.  

Mgr.Marcela Pirohová

ďalšie fotografie z projektu - klikni tu

cv1.jpg
cv2.jpg
cv3.jpg

        Naša škola sa zapojila do projektu „Daj si vodu ....“, organizovaného MPC v Trenčíne, TVS,a.s. a Envirocentrom Živica. Projekt sa realizoval na hodinách výtvarnej, etickej výchovy, biológie, slovenského jazyka a triednických hodinách.  

Dňa 19.marca 2008 prezentovali študentky Michala Kraicová (1.A) a Shadija Selmani (Kvinta) výtvarné práce v rámci projektu „Daj si vodu ...“ na Mierovom námestí v Trenčíne.

 

Viac informácii o projekte nájdete tu.

Naše študentky, ktoré sa zapojili do súťaže

Naše študentky, ktoré sa zapojili do súťaže

Vyhlásenie výsledkov súťaže na Mierovom námestí TN

Vyhlásenie výsledkov súťaže na Mierovom námestí TN

Deň vody na Mierovom námestí v Trenčíne

Deň vody na Mierovom námestí v Trenčíne

      Projekt "Naučme sa šetriť ..." je projekt synergickej environmentálnej výchovy, zameraný na komplexné riešenie výchovy a vzdelávania v oblasti životného prostredia so zameraniím na tému - racionálne a efektívne využívanie energií. Projekt bol v školskom roku 2004/2005 pripravený pre stredné školy v Žilinskom a Trenčianskom kraji Regionálnou agentúrou energetického manažmentu v Žiline.

      V rámci projektu študenti uskutočnili prieskum budovy školy, navrhli opatrenia na šetrenie elektrickou energiou, teplou a studenou vodou, racionálne kúrenie (vetranie). Žiaci sledovali hodnoty týchto energií v dvoch obdobiach: 1.pred realizáciou opatrení a 2.po realizácii opatrení. Namerané hodnoty potvrdili, že racionálne využívanie energií výrazne pomôže škole ušetriť finančné prostriedky. Výsledky svojej práce prezentovali študentky na námestí Andreja Hlinku v Žiline v Deň Zeme v roku 2005.

Deň Zeme - prezentácia výsledkov projektu

Deň Zeme - prezentácia výsledkov projektu

Deň Zeme - prezentácia výsledkov projektu

Deň Zeme - prezentácia výsledkov projektu

Vyučovacia hodina na envirotému s belgickým lektorom

Vyučovacia hodina na envirotému s belgickým lektorom

Alžbeta Karlíková - Článok o projekte "Naučme sa šetriť..."

Alžbeta Karlíková - Článok o projekte "Naučme sa šetriť..."

Peniaze hýbu svetom, my sme pohli rozumom - článok našej študentky v regionálnych novinách Kopaničiarexpes, ktorý bol uverejnený dňa 21.6.2005.

Stránka prezentuje školu v rámci Klimatickej aliancie, aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one