Naša škola je členom aliancie od februára 2008

prof.Milan Lapin - Klimatická zmena

RNDr.Pavel Šťastný, CSc.(SHMÚ)Klimatické zmeny vo svete

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu - Klimatické zmeny

Myjavskí gymnazisti na exkurzii vo Viedni.

     Dňa 7.júna 2007 sme pre študentov Gymnázia v Myjave zorganizovali exkurziu do hlavného mesta našich juhozápadných susedov – Viedne. Zúčastnili sa jej študenti kvinty, sexty a 3.ročníka našej školy...

      Náročný program počas nádherného slnečného dňa sme začali prehliadkou zámku v Schönbrunne, ktorá zahrňovala zámocké záhrady a 22 miestností samotného zámku. Už v 17.storočí vlastnili Habsburgovia na tomto mieste letné sídlo, ktoré bolo v roku 1683, za druhého tureckého obloženia Viedne, zničené. Po víťazstve nad Osmanmi poveril cisár Leopold I. rakúskeho barokového architekta Johanna Fischera z Erlachu, aby na tomto mieste postavil lovecký zámoček. O pol storočia neskôr nechala Maria Terezia prestavať Schonbrunn v štýle rokoka na letné sídlo Nikolausom Paccasim. Potom tu trávila letné mesiace so svojimi dvoranmi, presahujúcimi počet 1500 osôb. Cisárska rodina prispela tiež osobne k vybaveniu miestností, čo dodnes pôsobí živým dojmom a svedčí o kultúrnom a všednom živote Habsburgovcov. Tiež neskorší nasledovníci  Márie Terézie zanechali v Schönbrunne svoje stopy, najmä cisár František Jozef I., ktorý sa v zámku narodil a 68-rokov trvajúcej vláde v roku 1916 tu zomrel.

    Po prehliadke zámku sme sa autobusom presunu do centra mesta, k Prírodovednému múzeu, ktoré sme i navštívili. Múzeum ponúka veľké množstvo exponátov od kostier dinosaurov až po najväčšiu zbierku hmyzu na svete s viac než šestimi miliónmi exemplárov, od Willendorfskej venuše starej 26000 rokov až po meteority, drahokamy, ale i  mnoho živých exponátov.

      Po približne dvojhodinovej prehliadke múzea sme začali s prehliadkou historického centra. Od múzea popod Burgtor cez námestie Heldenplatz pred Hofburgom, cez Michalskú bránu až po ulicu Graben, cez ktorú popri Stĺpu Sv.Trojice viedli naše kroky priamo k Chrámu svätého Štefana (Stephansdom). Dóm sv.Štefana, viedenská dominanta, je najvýznamnejšou gotickou stavbou v Rakúsku, ktorej počiatky siahajú až do roku 1147, kde bol v týchto miestach postavený prvý, vtedy ešte románsky kostol. V interiéri chrámu je sústredené veľké množstvo jedinečných umeleckých pokladov, napr.vyšperkovaná kazateľňa, gotický oltár z roku 1447, náhrobok cisára Friedricha III. a princa Eugena Savojského. V podzemných katakombách sú uložené telesné pozostatky 15 prvých Habsburgovcov  a urny s vnútornosťami ďalších 56 príslušníkov panovníckeho rodu.

       Po krátkej prestávke viedli naše kroky cez nádherné záhrady (Volksgarten) popri Théseovom chráme, dokončenom v roku 1823 ako kópia aténskeho Théseionu. Pokračovali sme blízko budovy parlamentu, pred ktorou stojí nádherná socha bohyne Atény pripomínajúca trvalú platnosť dávnych demokratických princípov antického Grécka i v Rakúsko-Uhorskej monarchii.

       Po prehliadke historického centra Viedne sme sa presunuli do zábavného parku Prater. Tento skoro 15 kilometrov dlhý areál sprístupnil verejnosti Jozef II. V roku 1766 a stala sa z neho rekreačná oblasť Viedenčanov. V jeho západnej časti vyrástlo začiatkom 19.storočia pestré množstvo zábavných parkov a hostincov. V poslednej dobe sa tu najviac presadzuje zábavní priemysel s rôznymi novodobými atrakciami, ako sú tobogány, húpačky, kolotoče, strelnice, dráhy hrôzy, zrkadlové siene a najvyššou atrakciou je Obrie ruské kolo (Reisenrad). Priemer kola je 61 metrov, jeho najvyšší bod sa nachádza vo výške 65 metrov na zemou a celá konštrukcia vrátane ramien váži 430 ton. Reisenrad bolo postavené v rokoch 1896/97 a po bombradovaní v roku 1945 bolo zničené a celé zhorelo. No už o rok neskôr bolo obnovené. Študenti absolvovali atrakcie, na ktoré našli odvahu. Po tomto dobrodružnom závere našej návštevy Viedne sme pokračovali v ceste domov na Slovensko.

      Po krásne strávenom dni v rakúskej metropole nám zostáva mnoho spomienok na toto nádherné mesto, ale tiež výzva vrátiť sa späť a bližšie spoznávať čaro jeho histórie a kultúry.

 

18.11.2008 16:04:17
vydareny
Stránka prezentuje školu v rámci Klimatickej aliancie, aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one