Naša škola je členom aliancie od februára 2008

prof.Milan Lapin - Klimatická zmena

RNDr.Pavel Šťastný, CSc.(SHMÚ)Klimatické zmeny vo svete

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu - Klimatické zmeny

Enviro výchova

Realizácia environmentálnej výchovy na našej škole v posledných rokoch zahrňuje množstvo aktivít, projektov a podujatí, ktoré si nachádzajú čoraz viac nadšencov medzi učiteľmi,žiakmi a nepedagogickými zamestnancami školy. Z mnohých činností uvádzame len niekoľko:

* Koncom mája 2004 sa škola prihlásila do projektu synergickej  environmentálnej výchovy "Naučme sa šetriť".

* Na škole úspešne prebieha v spolupráci so súkromným sektorom zber použitého rastlinného oleja.

* Učitelia sa zúčastňujú seminárov, konferencií a exkurzií organizovaných MPC Bratislava, MPC Trenčín, Slobobou zvierat Bratislava, OZ Tatry. 

* Vybrané účelové cvičenia sú zamerané na posilnenie environmentálneho povedomia žiakov - exkurzie a vychádzky do chránených území, čističky odpadových vôd, meterologickej stanice.

* Študenti školy každoročne vypracovavájú environmentálne zamerané témy SOČ, biologickej a geografickej olympiády.

* Žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia pracujú na ekologicky zameraných projektoch v rámci biológie a geografie.

* Škola pravidelne organizuje environmentálne zamerané exkurzie pre svojich študentov - návštevy jadrovej elektrárne, prírodovedeckého múzea vo Viedni a Bratislave, a pod.

1
Stránka prezentuje školu v rámci Klimatickej aliancie, aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one