Naša škola je členom aliancie od februára 2008

prof.Milan Lapin - Klimatická zmena

RNDr.Pavel Šťastný, CSc.(SHMÚ)Klimatické zmeny vo svete

Spektrum vedy 2011 - Späť k prípadu - Klimatické zmeny

Klimatická aliancia

       Gymnázium Myjava je od 4.februára 2008 členom Klimatickej aliancie.  Klimatická Aliancia je združenie európskych samospráv, ktorých spoločným záujmom je ochrana svetovej klímy. Pridruženými členmi združenia sú aj školy a mimovládne organizácie. Klimatická Aliancia združuje mestá a obce v 17 európskych štátoch. Jej členmi sú malé obce  aj veľkomestá. V mestách a obciach združených v Klimatickej Aliancii žije v súčasnosti spolu asi 50 miliónov ľudí.      

Aktuálne: V časti Aktuálne súťaže a projekty sú prezentované akcie v mesiacoch apríl a máj 2021

    Cieľom je premeniť školu na prirodzené výchovno-vzdelávacie centrum miestnej komunity. Škola v rámci projektu bude integrovať témy súvisiace s klímou do viacerých vyučovacích predmetov (napr. šetrenie energiami, predchádzanie vzniku odpadov, separácia vzniknutých odpadov a pod.), vypracuje konkrétne opatrenia na šetrenie energiami a separovanie odpadov na škole, bude sa v rámci vyučovania angažovať v téme ochrany dažďových pralesov, bude rozvíjať medzinárodnú spoluprácu medzi školami združenými v Klimatickej Aliancii.   

     Školy v  Klimatickej Aliancii sú navzájom úzko prepojené výmenou informácií, skúseností a "know how" v rôznych oblastiach súvisiacich s ochranou klímy. Realizáciou aktivít, ktoré sú súčasťou činnosti Klimatickej Aliancie získajú žiaci mnohé dôležité zručnosti, ktoré môžu v budúcnosti dobre uplatniť aj vo svojej pracovnej kariére.

Potešia nás návrhy aktivít environmentálnej výchovy od žiakov našej školy, ktoré by chceli zrealizovať počas školského roka.
,.
Stránka prezentuje školu v rámci Klimatickej aliancie, aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one